موسیقی

Discover, stream, and sell your music on Nigeria's premier online music platform. Connect with fans, monetize your talent, and grow your audience.

کل شنوندگان

162 در حال گوش دادن

مردم امتیاز دادند PrimeMusic - Nigerian Online Music Platform | Sell Your Music, Earn & Stay Connected to Fans

4.5

اکنون زندگی کنید

مجموع هنرمندان

113

کل آهنگ ها

87

Tess of The Road

30 30

گوش دادن به موسیقی در همه جا، هر زمان

Unlimited access to your favorite tunes, anytime, anyplace. Stream, download, and enjoy ad-free music on any device. Take your music with you and make every moment a melody.

لیست های پخش را با هر آهنگی، On-The-Go ایجاد کنید

PrimeMusic lets you create your dream playlists, mixing and matching tracks from our vast library. Share your creations, grow your fanbase, and monetize your music taste. Turn your passion into profit and become a playlist influencer today!

Tess of The Road

84 Lorem Ipsum, Dolor

Lorem Ipsum Dolor

89 Lorem Ipsum, Dolor

Lorem Ipsum Dolor

25 Lorem Ipsum, Dolor

Quis Ornare Dui Tempus

56 Lorem Ipsum, Dolor

ارائه هنرمندان پرطرفدار

محبوب از سراسر جهان. هوش مصنوعی Deepsound ترتیب مناسبی از هنرمندان پرطرفدار را ترتیب می دهد تا طرفداران بتوانند به سرعت به موسیقی آنها که می خواهند گوش کنند دسترسی پیدا کنند.

فراخوان از همه سازندگان

برای ارتباط با طرفداران، به اشتراک گذاری صداهای خود و افزایش مخاطبان خود، وارد PrimeMusic - Nigerian Online Music Platform | Sell Your Music, Earn & Stay Connected to Fans شوید.

  • آپلود آهنگ ها
  •     
  • بررسی آمار

اکنون آهنگ خود را آپلود کنید

بهترین مکان برای گوش دادن به موسیقی شما.

آماده برای تکان دادن دنیای خود.

حساب خود را ایجاد کنید یا برای شروع وارد شوید.