Âm nhạc

Discover, stream, and sell your music on Nigeria's premier online music platform. Connect with fans, monetize your talent, and grow your audience.

Tổng số người nghe

162 hiện đang nghe

Mọi người đánh giá PrimeMusic - Nigerian Online Music Platform | Sell Your Music, Earn & Stay Connected to Fans

4.5

Đang sống

tổng số nghệ sĩ

113

Tổng số bài hát

87

Tess of The Road

30 30

Nghe nhạc mọi nơi, mọi lúc

Unlimited access to your favorite tunes, anytime, anyplace. Stream, download, and enjoy ad-free music on any device. Take your music with you and make every moment a melody.

Tạo Danh sách phát với bất kỳ bài hát nào, On-The-Go

PrimeMusic lets you create your dream playlists, mixing and matching tracks from our vast library. Share your creations, grow your fanbase, and monetize your music taste. Turn your passion into profit and become a playlist influencer today!

Tess of The Road

84 Lorem Ipsum, Dolor

Lorem Ipsum Dolor

89 Lorem Ipsum, Dolor

Lorem Ipsum Dolor

25 Lorem Ipsum, Dolor

Quis Ornare Dui Tempus

56 Lorem Ipsum, Dolor

Giới thiệu các nghệ sĩ xu hướng hàng đầu

Phổ biến từ khắp nơi trên thế giới. Deepsound AI sắp xếp đúng thứ tự hoặc các nghệ sĩ thịnh hành hàng đầu để người hâm mộ có thể nhanh chóng truy cập vào bản nhạc mà họ muốn nghe.

Kêu gọi tất cả những người sáng tạo

Truy cập PrimeMusic - Nigerian Online Music Platform | Sell Your Music, Earn & Stay Connected to Fans để kết nối với người hâm mộ, chia sẻ âm thanh của bạn và tăng lượng khán giả của bạn.

  • Tải lên bài hát
  •     
  • Kiểm tra số liệu thống kê

Tải lên bài hát của bạn bây giờ

Nơi tốt nhất để nghe nhạc của bạn.

Sẵn sàng để khuấy động thế giới của bạn.

Tạo tài khoản của bạn hoặc đăng nhập để bắt đầu.